ALL THE MONEY IN THE WORLD - ZWIASTUN FILMU

Kevin Spacey wycięty z gotowego filmu Ridley'a Scotta

IT 2

Jessica Chastain w sequelu TO?

#9

Quentin Tarantino zakończył prace nad scenariuszem

WONDER WHEEL - PLAKAT ORAZ ZWIASTUN FILMU

Kate Winslet i Justin Timberlake u Woody'ego Allena

NAJNOWSZE RECENZJE

Wind River Tam, gdzie nawet diabeł nie mówi dobranoc
Dunkierka Christophera Nolana zabawa z formą
Przełęcz ocalonych Wiara czyni cuda, kino nie zawsze
La La Land Jaką cenę płacimy za marzenia?
Pasażerowie Idealna para w kosmosie

Regulaminy

Ogólne zasady korzystania z portalu Filmnews.com.pl:

1) Portal Filmnews.com.pl jest portalem darmowym dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, iż za korzystanie z portalu nie są pobierane żadne opłaty.

2) Portal Filmnews.com.pl nie wymaga logowania. Jest dostępny dla każdego.

3) Treści odautorskie zawarte na portalu są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody właściciela portalu i/lub autora tekstu jest zabronione.

4) Komentarze zamieszczane na portalu Filmnews.com.pl przez użytkowników nie podlegają cenzurze

5) Zabrania się jednak zamieszania :

    - treści obraźliwych w stosunku do innych osób

    - treści wskazujących na dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie, kolor skóry, religię, preferencje seksualne, preferencje polityczne.

    - treści o charakterze pornograficznym w jakiejkolwiek formie.

    - treści wzywających do nienawiści, dyskryminacji lub do popełnienia przestępstwa

    - spamu

 

Ogólne zasady zamieszczania tekstów nadesłanych przez użytkowników:

1) Każdy dobrowolnie może nadesłać swój tekst w celu opublikowania go na portalu Filmnews.com.pl

2) Tematyka tekstów w szczególności powinna dotyczyć zagadnień związanych z filmem i kinematografią.

3) Dopuszcza się teksty związane z szeroko pojętą kulturą, które w jakikolwiek sposób mają związek z filmem i kinematografią.

4) Redakcja przyznaje sobie prawo do niepublikowania otrzymanego tekstu jeżeli nie spełnia on podstawowych zasad ortograficznych,             interpunkcyjnych, logicznych. 

5) Autor/ka nadesłanego tekstu (bez względu na to czy zostanie opublikowany czy nie) zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych za nadesłany tekst w stosunku do portalu i jego właściciela.

6) Autor/ka nadesłanego tekstu (bez wzglęgu na to czy zostanie opublikowany czy nie) świadomie zezwala na jego publikowanie i wykorzystywanie go na portalu Filmnews.com.pl.

7) Autor/ka nadesłanego tekstu wyraża zgodę na podpisanie publikowanego tekstu swoim pełnym imieniem i nazwiskiem

8) Autor/ka nadesłanego tekstu gwarantuje, że tekst jest jego/jej autorstwa.

9) Nadesłany i opublikowany na portalu Filmnews.com.pl nie podlega usunięciu chyba że obie strony zadecydują inaczej.

10) Współpraca polegająca na współtworzeniu portalu poprzez przekazywanie tekstów do publikacji jest dobrowolne.

 

Ogólne zasady udziału w konkursach organizowanych na portalu Filmnews.com.pl

1) Jeżeli treść konkursu nie stanowi inaczej w konkursie może wziąć udział każdy użytkownik.

2) Udział w konkursach organizowanych na portalu Filmnews.com.pl jest całkowicie bezpłatny.

3) Użytkownik nadsyłający odpowiedź lub zgłoszenie konkursowe zobowiązany jest spełnić warunki podane w opisie konkursu.

4) Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imie, nazwisko oraz adres zamieszkania.

5) Zgłoszenia nadesłane anonimowo lub bez pełnych danych kontaktowych nie będą brać udziału w losowaniu nagród.

6) Wszelkie dane osobowe uczestników konkursów organizowanych przez portal Filmnews.com.pl są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7) Dane osobowe uczestników konkursu nie są w żaden sposób wykorzystywane, sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

8) Dane osobowe uczestników konkursu są usuwane po zakończeniu losowania nagród.

9) Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie na inne ani zamianie na ich równowartość pieniężną.

10) Każda osoba może wziąć udział w jednym konkursie tylko jeden raz.

11) Większa ilość nadesłanych zgłoszeń do konkursu nie zwiększa szansy na nagrodę.

12) Wielokrotne zgłoszenia tego samego użytkownika w tym samym konkursie będą usuwane.

13) Koszt wysyłki nagród pokrywa portal Filmnews.com.pl

14) Portal Filmnews.com.pl zastrzega sobie prawo do podania imion i nazwisk nagrodzonych do wiadomości publicznej na stronach portalu Filmnews.com.pl.

15) Portal Filmnews.com.pl zastrzega sobie prawo do niepodawania imion i nazwisk nagrodzonych do wiadomości publicznej na stronach portalu Filmnews.com.pl.

16) Portal Filmnews.com.pl zastrzega sobie prawo do poinformowania użytkownika o zdobyciu nagrody bez podawania tej informacji do wiadomości publicznej na stronach portalu Filmnews.com.pl

17) Wyniki konkursu pojawią się na stronie do 7 dni od dnia jego zakończenia pod warunkiem, że organizator konkursu nie zadecyduje inaczej.

18) Wysyłka nagród następuję po przekazaniu ich  przez sponsora i po zakończeniu konkursu.

19) Jeżeli nagrodzony nie przekaże swoich danych kontaktowych w ciągu 2 dni od podawanej daty zakończenia konkursu lub nie skontaktuje się z redakcją w celu podania swoich danych kontaktowych w ciągu 2 dni od podawanej daty zakończenia konkursu wylosowana nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi.

20) Filmnews.com.pl jako organizator konkursów nie bierze żadnej odpowiedzialności za przesyłkę po jej nadaniu. Za uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu lub za zaginięcie przesyłki portal Filmnews.com.pl nie odpowiada.