PRZEŁĘCZ OCALONYCH - RECENZJA FILMU

Wiara czyni cuda, kino nie zawsze

LOGAN, KRÓL ARTUR, STRAŻNICY GALAKTYKI, OBCY

Bohaterowie nadchodzących premier na plakatach

HISTORIA, KTÓRA WSTRZĄSNĘŁA ŚWIATEM

Premiera zwiastuna filmu „Amok"

SONG TO SONG, BLADE RUNNER 2049, FIRST MAN

Ten rok będzie należał do Niego

LA LA LAND - RECENZJA FILMU

Jaką cenę płacimy za marzenia?

NAJNOWSZE RECENZJE

Przełęcz ocalonych Wiara czyni cuda, kino nie zawsze
La La Land Jaką cenę płacimy za marzenia?
Pasażerowie Idealna para w kosmosie
Zjawa Wątki mistyczne w oscarowym filmie Iñárritu
Pokój Małe Wielkie Kino!

Regulaminy

Ogólne zasady korzystania z portalu Filmnews.com.pl:

1) Portal Filmnews.com.pl jest portalem darmowym dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, iż za korzystanie z portalu nie są pobierane żadne opłaty.

2) Portal Filmnews.com.pl nie wymaga logowania. Jest dostępny dla każdego.

3) Treści odautorskie zawarte na portalu są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody właściciela portalu i/lub autora tekstu jest zabronione.

4) Komentarze zamieszczane na portalu Filmnews.com.pl przez użytkowników nie podlegają cenzurze

5) Zabrania się jednak zamieszania :

    - treści obraźliwych w stosunku do innych osób

    - treści wskazujących na dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie, kolor skóry, religię, preferencje seksualne, preferencje polityczne.

    - treści o charakterze pornograficznym w jakiejkolwiek formie.

    - treści wzywających do nienawiści, dyskryminacji lub do popełnienia przestępstwa

    - spamu

 

Ogólne zasady zamieszczania tekstów nadesłanych przez użytkowników:

1) Każdy dobrowolnie może nadesłać swój tekst w celu opublikowania go na portalu Filmnews.com.pl

2) Tematyka tekstów w szczególności powinna dotyczyć zagadnień związanych z filmem i kinematografią.

3) Dopuszcza się teksty związane z szeroko pojętą kulturą, które w jakikolwiek sposób mają związek z filmem i kinematografią.

4) Redakcja przyznaje sobie prawo do niepublikowania otrzymanego tekstu jeżeli nie spełnia on podstawowych zasad ortograficznych,             interpunkcyjnych, logicznych. 

5) Autor/ka nadesłanego tekstu (bez względu na to czy zostanie opublikowany czy nie) zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych za nadesłany tekst w stosunku do portalu i jego właściciela.

6) Autor/ka nadesłanego tekstu (bez wzglęgu na to czy zostanie opublikowany czy nie) świadomie zezwala na jego publikowanie i wykorzystywanie go na portalu Filmnews.com.pl.

7) Autor/ka nadesłanego tekstu wyraża zgodę na podpisanie publikowanego tekstu swoim pełnym imieniem i nazwiskiem

8) Autor/ka nadesłanego tekstu gwarantuje, że tekst jest jego/jej autorstwa.

9) Nadesłany i opublikowany na portalu Filmnews.com.pl nie podlega usunięciu chyba że obie strony zadecydują inaczej.

10) Współpraca polegająca na współtworzeniu portalu poprzez przekazywanie tekstów do publikacji jest dobrowolne.

 

Ogólne zasady udziału w konkursach organizowanych na portalu Filmnews.com.pl

1) Jeżeli treść konkursu nie stanowi inaczej w konkursie może wziąć udział każdy użytkownik.

2) Udział w konkursach organizowanych na portalu Filmnews.com.pl jest całkowicie bezpłatny.

3) Użytkownik nadsyłający odpowiedź lub zgłoszenie konkursowe zobowiązany jest spełnić warunki podane w opisie konkursu.

4) Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imie, nazwisko oraz adres zamieszkania.

5) Zgłoszenia nadesłane anonimowo lub bez pełnych danych kontaktowych nie będą brać udziału w losowaniu nagród.

6) Wszelkie dane osobowe uczestników konkursów organizowanych przez portal Filmnews.com.pl są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7) Dane osobowe uczestników konkursu nie są w żaden sposób wykorzystywane, sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

8) Dane osobowe uczestników konkursu są usuwane po zakończeniu losowania nagród.

9) Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie na inne ani zamianie na ich równowartość pieniężną.

10) Każda osoba może wziąć udział w jednym konkursie tylko jeden raz.

11) Większa ilość nadesłanych zgłoszeń do konkursu nie zwiększa szansy na nagrodę.

12) Wielokrotne zgłoszenia tego samego użytkownika w tym samym konkursie będą usuwane.

13) Koszt wysyłki nagród pokrywa portal Filmnews.com.pl

14) Portal Filmnews.com.pl zastrzega sobie prawo do podania imion i nazwisk nagrodzonych do wiadomości publicznej na stronach portalu Filmnews.com.pl.

15) Portal Filmnews.com.pl zastrzega sobie prawo do niepodawania imion i nazwisk nagrodzonych do wiadomości publicznej na stronach portalu Filmnews.com.pl.

16) Portal Filmnews.com.pl zastrzega sobie prawo do poinformowania użytkownika o zdobyciu nagrody bez podawania tej informacji do wiadomości publicznej na stronach portalu Filmnews.com.pl

17) Wyniki konkursu pojawią się na stronie do 7 dni od dnia jego zakończenia pod warunkiem, że organizator konkursu nie zadecyduje inaczej.

18) Wysyłka nagród następuję po przekazaniu ich  przez sponsora i po zakończeniu konkursu.

19) Jeżeli nagrodzony nie przekaże swoich danych kontaktowych w ciągu 2 dni od podawanej daty zakończenia konkursu lub nie skontaktuje się z redakcją w celu podania swoich danych kontaktowych w ciągu 2 dni od podawanej daty zakończenia konkursu wylosowana nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi.

20) Filmnews.com.pl jako organizator konkursów nie bierze żadnej odpowiedzialności za przesyłkę po jej nadaniu. Za uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu lub za zaginięcie przesyłki portal Filmnews.com.pl nie odpowiada.